Vykdomi projektai

Socialiniai kooperatyvai – būtina socialinė inovacija Lietuvoje

2022 metais VšĮ “Socialinis architektas” įgyvendino Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Socialiniai kooperatyvai – būtina socialinė inovacija Lietuvoje“ Nr. IJPA 02713. Projekto tikslas - skatinti inovacijų diegimą jaunimo tarpe suteikiant žinių ir kompetencijų apie inovatyvų modelį bei užtikrinant mažiau galimybių turinčio jaunimo užimtumą ir didesnę įtrauktį į visuomeninį gyvenimą. Socialiniai kooperatyvai yra novatoriška organizuotos pilietinės pagalbos forma, kuri išvystyta vakarų Europoje, bet neplėtojama Lietuvoje. Mūsų gerovės valstybė yra priklausoma nuo tokių novatoriškų savitarpio pagalbos formų, kaip socialiniai kooperatyvai, todėl 40 jaunų asmenų (nuo 16-os iki 29-ių metų) lankėsi Socialinių inovacijų asociacijoje, Lietuvos inovacijų centre,…

Projektas „Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas stiprinant socialinę apsaugą ir kovą su nelegaliu darbu Lietuvos transporto sektoriuje” Nr. 2020/530717

VšĮ „Socialinis architektas“ vykdo Norvegijos 2014–2021 m. Finansinio mechanizmo programos “Socialinis dialogas - orus darbas” (EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014‐2021 programm Norway Grants 2014-2021 “Social Dialogue – Decent Work’) projektą „Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas stiprinant socialinę apsaugą ir kovą su nelegaliu darbu Lietuvos transporto sektoriuje” sutarties Nr. 2020/530717. Pačios programos tikslas - sustiprintas trišalis darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų ir valdžios institucijų bendradarbiavimas, skatinant oraus darbo principus. Programa taip pat siekia plėtoti ilgalaikį dvišalį Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą skatindama bendradarbiavimą, pvz. dėl darbo įstatymų vykdymo ir kovos su nusikaltimais, susijusiais su darbu. Norvegija turi tvirtas trišalių konsultacijų tradicijas, todėl Norvegijos…

VšĮ “Socialinis architektas“ užmezgė ir įtvirtino ilgalaikį vyresnio amžiaus asmenų ir jaunimą atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą

Nuo 2021 balandžio mėn. VšĮ “Socialinis architektas” įgyvendino Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Informacinių technologijų įgūdžių ugdymas vyresnio amžiaus žmonių savarankiškumui ir aktyvumui darbo rinkoje palaikyti“ Nr. JVAŽ 01461. Projekto tikslas - ugdyti vyresnio amžiaus asmenų informacinių technologijų srities įgūdžius jų savarankiškumui ir aktyvumui darbo rinkoje palaikyti bei sukurti ilgalaikį partnerystės tinklą tarp vyresnio amžiaus asmenis ir jaunimą atstovaujančių organizacijų. Projekto veiklos vyko Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Druskininkų regionuose. Projekto seminaruose ir konsultacijose dalyvavo asmenys iš įvairių organizacijų: vyresnio amžiaus asmenys (nuo 60 metų) iš Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“, regioninių senjorų klubų, jauni asmenys (16-29…

Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

VšĮ „Socialinis architektas“ įgyvendino projektą  „Partnerių tarptautinėms MTEPI  iniciatyvoms, skirtų socialinių inovacijų technologinių sprendimų, produktų ir paslaugų kūrimui, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę INOCONNECT, projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0106. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto tikslas buvo plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizavo Europos įmonių tinklas (EĮT). VšĮ „Socialinis architektas“ kuria inovatyvias socialines ir kultūrines veiklas visuomenei, skatinančias inovatyvių socialinių produktų, paslaugų ir technologijų vartojimą bei diegimą. Įstaiga tiria ir kuria ne tik netechnologines inovacijas, bet ir naujas technologijas, kurios užtikrina lankstesnį socialinių produktų ir procesų pasiekiamumą ir jų naudojimo efektyvumą. Ypatingą dėmesį įstaiga skiria socialinių paslaugų…

INICIATYVA “SVEIKA IR AKTYVI SIDABRINĖ KARTA” (Initiative „Fit Silver Generation“)

INICIATYVA “SVEIKA IR AKTYVI SIDABRINĖ KARTA” (Initiative „Fit Silver Generation“) EUROSTAT duomenimis, 2020 metais pagyvenę žmonės (65 metų ir vyresni) sudarė 20,5% visų Lietuvos gyventojų. Europos Sąjungoje vyresnio amžiaus žmonių dalis svyruoja nuo 14,4% (Airija) iki 23,2% (Italija). Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir vyresnių) dalis tarp Lietuvos gyventojų 2020 metais sudarė 20,5 proc., ir tai yra vienas didžiausių rodiklių ES. Pagyvenusių žmonių sveikata – išskirtinai aktuali tema senstančiai Lietuvai, tačiau jai neskiriama pakankamai dėmesio. Pandemijos metu, tai yra nuo 2020 metų VšĮ “Socialinis architektas” tapo itin aktyvi vyresnio amžiaus asmenų sveikatinimo srityje. Všį “Socialinis architektas” apjungė į vieną tinklą-iniciatyvą…

Praktinis darbuotojų dalyvavimas – praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje

Sutarties numeris VS/2019/0059 Projektas įgyvendinamas su Europos Sąjungos finansine parama. Darbuotojų finansinis dalyvavimas – galimybė verslui, darbuotojams ir apskritai visai visuomenei plačiau ir veiksmingiau dalyvauti sėkmingame vis didėjančios ekonominės veiklos procese. Todėl VšĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ įgyvendindama iš dalies Europos Sąjungos finansuojamą projektą „PRAKTINIS DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS - praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje“ Nr. VS/2019/0059 siekiageriau informuoti profesinės sąjungos narius, darbdavius ir platesnę visuomenę, kad palengvinti įvairiais lygmenimis taikyti darbuotojų finansinį dalyvavimą Lietuvoje (įmokos, akcijų nuosavybė, taupymo sistemos) ir taip skatintų Europos socialinę ir ekonominę sanglaudą. Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, darbuotojų finansinio dalyvavimo modeliai turi neprieštarauti įmonės lygiu padarytiems sprendimams…

Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę.

Sutarties numeris 08.3.2-ESFA-K-415-01-0191 Projekto vykdytojai: VšĮ "Socialinis Architektas" kartu su VšĮ „Socialinis veiksmas“. Projekto trukmė: 24-36 mėn. Projekto aprašymas: Lietuvoje dėl emigracijos ir neigiamos natūralios gyventojų kaitos mažėja bendras šalies gyventojų skaičius. Per pastaruosius 12 metų gyventojų šalyje sumažėjo 17,8 proc. Mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis. Senstanti visuomenė daro neigiamą poveikį socialinės apsaugos, sveikatos ir švietimo sistemų tvarumui, nes senėjant darbo jėgai mažėja galimybės šias sistemas išlaikyti, o vyresnio amžiaus asmenims teikiamų socialinių, sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų poreikis didėja. Europa 2020 strategija", kaip vieną iš tikslų, numato mažinti socialinę atskirtį ir kovoti su skurdu (final…

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Panevėžio regione „Negalia – ne profesija“.

Sutarties numeris: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0009 Projekto vykdytojai: VšĮ "Socialinis Architektas" kartu su Labdaros paramos fondu „Algojimas“. Projekto trukmė: 24-36 mėn. Projekto aprašymas: EUROSTATO duomenimis, Lietuvoje neįgaliesiems dažniau nei sveikiems žmonėms gresia socialinė atskirtis ir skurdas – šis skirtumas yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Neįgaliųjų ir juos prižiūrinčių/slaugančių skurdą galėtų sumažinti efektyvesnis jų įsitraukimas į darbo rinką. Lietuvos neįgaliųjų draugijos duomenimis šiuo metu bene sudėtingiausia susirasti darbą neįgaliems asmenims (nuo 16 metų). Skaičiai rodo, kad kartu su augančiu neįgalių vaikų skaičiumi šalyje auga ir paslaugų bei pagalbos poreikis reikalingas šeimoms, o 95 proc. atveju mamoms, kurios augina/slaugo neįgalius vaikus. Neįgalius vaikus auginančios mamos…

Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje, plėtra ir indėlis į ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje

Sutarties numeris VS/2018/0011 Projektas įgyvendinamas su Europos Sąjungos finansine parama. VšĮ " Socialinis Architektas " kartu su Lietuvos Pramonininkų Konfederacija (LPK), Lietuvos Profesinių Sąjungų Aljansu (LPSA), Europos universitetu Viadrina (EUV) bei Bulgarijos Profesine Sąjunga Podkrepa kartu įgyvendina projektą „Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje, plėtra ir indėlis į ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje“ projekto sutarties Nr. VS/2018/0011 finansuojamą Europos Komisijos, taip pat projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis. Darbuotojų įsitraukimas į verslą nėra atsitiktinis, pasaulinė praktika rodo, kad įmonės, kurių darbuotojai aktyviau dalyvauja su įmonės veikla bei sprendimų priėmimu susijusiose veiklose, yra pelningesnės.…