INICIATYVA “SVEIKA IR AKTYVI SIDABRINĖ KARTA” (Initiative „Fit Silver Generation“)

INICIATYVA “SVEIKA IR AKTYVI SIDABRINĖ KARTA” (Initiative „Fit Silver Generation“)
  • 2020 10 sausio

INICIATYVA “SVEIKA IR AKTYVI SIDABRINĖ KARTA”

(Initiative „Fit Silver Generation“)

EUROSTAT duomenimis, 2020 metais pagyvenę žmonės (65 metų ir vyresni) sudarė 20,5% visų Lietuvos gyventojų. Europos Sąjungoje vyresnio amžiaus žmonių dalis svyruoja nuo 14,4% (Airija) iki 23,2% (Italija). Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir vyresnių) dalis tarp Lietuvos gyventojų 2020 metais sudarė 20,5 proc., ir tai yra vienas didžiausių rodiklių ES. Pagyvenusių žmonių sveikata – išskirtinai aktuali tema senstančiai Lietuvai, tačiau jai neskiriama pakankamai dėmesio.

Pandemijos metu, tai yra nuo 2020 metų VšĮ “Socialinis architektas” tapo itin aktyvi vyresnio amžiaus asmenų sveikatinimo srityje. Všį “Socialinis architektas” apjungė į vieną tinklą-iniciatyvą “Sveika ir aktyvi sidabrinė kartą” kelias Lietuvos vyresnio amžiaus asmenų organizacijas su tikslu didinti fizinį vyresnio amžiaus asmenų aktyvumą, stiprinti vyresnio amžiaus asmenų fizinį ir psichologinį pasirengimą, padėti vyresnio amžiaus asmenims prisitaikyti erdves sportui namuose bei tapti sporto ambasadoriais (savanoriais). Tai multiplikacinė veikla, kuri grandininiu principu patraukia vis naujus  vyresnio amžiaus narius tapti aktyviais ir sportiškais.

Siekdama pagerinti pagyvenusių žmonių fizinę ir psichinę padėtį, 2020 metų kovo mėnesį NVO „Socialinis architektas“ pasirašė partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Pensininkų Sąjunga „Bočiai“ ir pradėjo iniciatyvą „Sveika ir aktyvi sidabrinė karta“ įgyvendinimą, skirtą visą gyvenimą trunkančiam fiziniam aktyvumui-sveikatai ir senatvės silpnumo sindromo prevencijai. 2022 metų pavasarį tokią sutartį pasirašysime ir su Nacionaline Pagyvenusių Asociacija „Patirtis“. Taigi, džiugu, kad aktyvių vyresnio amžiaus asmenų Lietuvoje daugės.

Iniciatyva apima:

  • Vyresnio amžiaus žmonių paruošimas ilgalaikei savanorystės veiklai (sporto, kūnorengybos, sveikatos,socialinėse srityse ir kt.)
  • Fizinis pasirengimas
  • Mankšta ir sportas
  • Psichinė gerovė
  • Senatvinio silpnumo sindromo prevencija (Senatvinis silpnumo sindromas laikomas progresuojančia ir galimai pakeičiama būsena, jei taikomas nuolatinis fizinispajėgumas).

VšĮ „Socialinis architektas“ iniciatyvoje:

1) APIBENDRINA INICIATYVOS „SVEIKA IR AKTYVI SIDABRINĖ KARTA“ REZULTATUS apie esamą asmenų padėtį (ypač su senatvės silpnumo sindromu ir rizikos veiksniais), renka informaciją apie vyresnio amžiaus žmonių fizinius, medicininius, psichologinius pokyčius dalyvaujant ilgalaikėje sveikatos iniciatyvoje „Sveika ir aktyvi sidabrinė karta“ . Vienas iš iniciatyvos rezultatų – užpildyti duomenų spragą: todėl surinkti duomenys taps bendru sociologiniu senyvo amžiaus žmonių silpnumo sindromo ir rizikos veiksnių tyrimu, inicijuojančiu pagyvenusių žmonių daugialypių ligų diagnostikos, gydymo ir ugdymo strategijų tobulinimą Lietuvoje. Šios išvados papildys programą „Dabartinės reabilitacijos problemos“.

  1. VEDA MOKYMUS VYRESNIEMS SAVANORIAMS: tapti trenerių padėjėjais, palydovais sporte kitiems vyresnio amžiaus žmonėms, kad pastarieji užsiimtų aktyvesne fizine veikla. Apmokyti vyresnio amžiaus savanoriai puikiai veda užsiėmimus „Sportas namuose“ ir „Vaikščiotojai“. Ši veikla kartu skatina vyresnio amžiaus žmonių įtraukimą į savanorystę ir fizinę veiklą. Tiek vyresnio amžiaus fitneso savanorių, tiek sportuojančių ir aktyvių vyresnio amžiaus žmonių ratas nuolat plečiasi

3) VEDA INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJŲ (IRT) MOKYMUS vyresnio amžiaus asmenims, nes IRT padeda įveikti senyvo amžiaus žmonių, turinčių senatvės sindromą, sunkumus ir gali atlikti svarbų vaidmenį suteikiant vyresnio amžiaus žmonėms galimybę išlikti savarankiškiems namuose, palengvinant jų nuotolinį stebėjimą ir gebėjimus rūpintis savimi, padėti priimti sprendimus ir pagerinti keitimąsi informacija bei paslaugų koordinavimą. IRT taip pat gerina gyvenimo kokybę, bendrą savijautą, skatina socialinę sanglaudą ir bendravimą, fizinį aktyvumą ir treniruotes namuose ir grupėse.