VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ SAVANORYSTĖS SKATINIMO IR SVEIKATINIMO INICIATYVA “SVEIKA IR AKTYVI SIDABRINĖ KARTA” (Initiative „Fit Silver Generation“)

VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ SAVANORYSTĖS SKATINIMO IR SVEIKATINIMO  INICIATYVA “SVEIKA IR AKTYVI SIDABRINĖ KARTA”  (Initiative „Fit Silver Generation“)
  • 2020 January 10

EUROSTAT duomenimis, 2020 metais pagyvenę žmonės (65 metų ir vyresni) sudarė 20,5% visų Lietuvos gyventojų. Europos Sąjungoje vyresnio amžiaus žmonių dalis svyruoja nuo 14,4% (Airija) iki 23,2% (Italija). Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir vyresnių) dalis tarp Lietuvos gyventojų 2020 metais sudarė 20,5 proc., ir tai yra vienas didžiausių rodiklių ES. Pagyvenusių žmonių sveikata – išskirtinai aktuali tema senstančiai Lietuvai, tačiau jai neskiriama pakankamai dėmesio.

Pandemijos metu, tai yra nuo 2020 metų VšĮ “Socialinis architektas” tapo itin aktyvi NVO vyresnio amžiaus asmenų savanorystės skatinimo ir sveikatinimo puoselėjimo srityje. Všį “Socialinis architektas” apjungė į vieną tinklą-iniciatyvą “Sveika ir aktyvi sidabrinė kartą” kelias Lietuvos vyresnio amžiaus asmenų organizacijas su tikslu didinti fizinį vyresnio amžiaus asmenų aktyvumą, stiprinti vyresnio amžiaus asmenų fizinį ir psichologinį pasirengimą, padėti vyresnio amžiaus asmenims prisitaikyti erdves sportui namuose bei tapti sporto ambasadoriais, taip pat įgyti žinių apie savanorystę bei pradėti aktyvų visuomeninį gyvenimą tampant vyresnio amžiaus savanoriais.

Tai multiplikacinė VšĮ „Socialinis architektas“ inicijuota ir vykdoma veikla, kuri grandininiu principu patraukia vis naujus  vyresnio amžiaus narius tapti aktyviais visuomenės dalyviais, sveikais ir sportiškais.

Siekdama pagerinti pagyvenusių žmonių fizinę ir psichinę padėtį bei įtraukti juos į aktyvesnį visuomeninį gyvenimą, 2020 metų kovo mėnesį NVO „Socialinis architektas“ pasirašė partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Pensininkų Sąjunga „Bočiai“ ir pradėjo iniciatyvą „Sveika ir aktyvi sidabrinė karta“ įgyvendinimą, skirtą visą gyvenimą trunkančiam fiziniam aktyvumui-sveikatai ir senatvės silpnumo sindromo prevencijai bei vyresnio amžiaus asmenų savanorystės plėtrai. Apmokėme ir parengėme savanorystei 23 savanorius.

Tęsdamas vyresnio amžiaus asmenų savanorystės skatinimo ir sveikatingumo veiklas 2022 metų pavasarį tokią sutartį pasirašėme ir su Nacionaline Pagyvenusių Asociacija „Patirtis“. Apmokėme ir parengėme savanorystei jau 34 Nacionalinės Pagyvenusių Asociacijos „Patirtis“ savanorius. Taigi, džiugu, kad aktyvių vyresnio amžiaus asmenų Lietuvoje daugės.

Iniciatyva apima:

  • Vyresnio amžiaus žmonių paruošimas ilgalaikei savanorystės veiklai (sporto, kūno rengybos, sveikatos, socialinių organizacijų veiklos srityse ir kt.)
  • Fizinis pasirengimas
  • Mankšta ir sportas
  • Psichinė ir fizinė gerovė
  • Senatvinio silpnumo sindromo prevencija (Senatvinis silpnumo sindromas laikomas progresuojančia ir galimai pakeičiama būsena, jei taikomas nuolatinis fizinis pajėgumas).

VšĮ „Socialinis architektas“ iniciatyvoje:

1) APIBENDRINA INICIATYVOS „SVEIKA IR AKTYVI SIDABRINĖ KARTA“ REZULTATUS apie esamą asmenų padėtį (ypač su senatvės silpnumo sindromu ir rizikos veiksniais), renka informaciją apie vyresnio amžiaus žmonių fizinius, medicininius, psichologinius pokyčius dalyvaujant ilgalaikėje sveikatos iniciatyvoje „Sveika ir aktyvi sidabrinė karta“ . Vienas iš iniciatyvos rezultatų – užpildyti duomenų spragą: todėl surinkti duomenys taps bendru sociologiniu senyvo amžiaus žmonių silpnumo sindromo ir rizikos veiksnių tyrimu, inicijuojančiu pagyvenusių žmonių daugialypių ligų diagnostikos, gydymo ir ugdymo strategijų tobulinimą Lietuvoje. Šios išvados papildys programą „Dabartinės reabilitacijos problemos“.

2) ORGANZIUOJA MOKYMUS VYRESNIO AMŽIAUS SAVANORIAMS: tapti trenerių padėjėjais, palydovais sporte kitiems vyresnio amžiaus žmonėms, kad pastarieji užsiimtų aktyvesne fizine veikla, taip pat būti aktyviais socialines paslaugas teikiančių NVO veikloje. Vyresnio amžiaus asmenys parengiami savanorystei – jie tampa savanorystės mentoriais ir tutoriais, Apmokyti vyresnio amžiaus savanoriai puikiai veda užsiėmimus „Sportas namuose“ ir „Vaikščiotojai“. Ši veikla skatina ir vyresnio amžiaus žmonių įtraukimą į savanorystę, ir sveikatinimo veiklą. Tiek vyresnio amžiaus fitneso savanorių, tiek sportuojančių ir aktyvių vyresnio amžiaus žmonių ratas nuolat plečiasi.

3) VEDA INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJŲ (IRT) MOKYMUS vyresnio amžiaus asmenims, nes IRT padeda įveikti senyvo amžiaus žmonių, turinčių senatvės sindromą, sunkumus ir gali atlikti svarbų vaidmenį suteikiant vyresnio amžiaus žmonėms galimybę išlikti savarankiškiems namuose, palengvinant jų nuotolinį stebėjimą ir gebėjimus rūpintis savimi, padėti priimti sprendimus ir pagerinti keitimąsi informacija bei paslaugų koordinavimą. IRT taip pat gerina gyvenimo kokybę, bendrą savijautą, skatina socialinę sanglaudą ir bendravimą, fizinį aktyvumą ir treniruotes namuose ir grupėse.