VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ kartu su LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ALJANSU ir VŠĮ KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS IR IŠNAUDOJIMU CENTRU kuria STRATEGINĘ PARTNERYSTĘ „NUO PABĖGĖLIO IKI DARBUOTOJO“

VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ kartu su LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ALJANSU ir VŠĮ KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS IR IŠNAUDOJIMU CENTRU kuria STRATEGINĘ PARTNERYSTĘ „NUO PABĖGĖLIO IKI DARBUOTOJO“
  • 2023 November 13

VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ kartu su partneriais LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ALJANSAS ir VŠĮ KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS IR IŠNAUDOJIMU CENTRAS įgyvendina projektą STRATEGINĖ PARTNERYSTĖ „NUO PABĖGĖLIO IKI DARBUOTOJO“ ( STRATEGIC PARTNERSHIP “FROM REFUGEE TO EMPLOYEE”) Nr. SLH50023GR0016.

Trijų partnerių, susivienijusių vienam tikslui, strateginė partnerystė apima Ukrainos karo pabėgėlių integracijos aspektus, ypatingą dėmesį skiriant su darbo rinka susijusiems iššūkiams. Projekto partneriai dirba skirtingose srityse, tačiau suvienytų partnerių galimybių dėka, Ukrainos karo pabėgėliai geriau integruojasi į darbo rinką ir įsitvirtina joje. Projekto rezultatai sumažins Ukrainos karo pabėgėlių išnaudojimą darbo rinkoje ir padidins jų motyvaciją būti aktyviais darbo rinkos ir visuomenės dalyviais. Projekte dalyvaujančios organizacijos sulaukia informacijos, kad Ukrainos pabėgėliai, būdami pažeidžiami asmenys, tampa prekybos žmonėmis ar pigios darbo jėgos aukomis.

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ALJANSAS (LPSA)

 

 

 

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ALJANSAS (LPSA) savo kasdieniame darbe susiduria su augančiomis Ukrainos pabėgėlių darbo rinkoje problemomis: nelegalus darbas, sveikatos draudimo problemos (darbdaviai neįtraukia į draudimus arba pateikia neteisingą informaciją), sveikatos netekimo ir pensinio amžiaus kompensacijų nebuvimas, darbdaviai suteikia tik neapmokamas atostogas, nedraudžia darbuotojų, todėl Sodra ar VMI areštuotos darbuotojų sąskaitas, mobingas. LPSA kasdien atstovauja karo pabėgėliams migracijos iššūkiuose: padeda prasitęsti leidimo gyventi ir dirbti sąlygas keičiant darbdavį, gauti vizą D ir kt.

VŠĮ KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS IR IŠNAUDOJIMU CENTRAS (KOPŽI)

 

 

Projekto partnerio VŠĮ „KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS IR IŠNAUDOJIMU CENTRAS“ (KOPŽI) pagalbos linija kasdien sulaukia skambučių apie Ukrainos karo pabėgėlių išnaudojimą, kai kuriais atvejais primenantį prekybą žmonėmis – nesudaromos darbo sutartys, darbdavys nuolat įžeidinėja, žemina, grasina atleisti. Daugėja atvejų, kai bandoma suvilioti ir įtikinti ukrainietes merginas užsiimti prostitucija ir nelegaliu darbu.

 VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“

 

 

Projekto partneris VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ ragina skubiai atkreipti dėmesį į pabėgėlių ukrainiečių situaciją, nes karo pabėgėliams gali išsivystyti potrauminio streso sutrikimas, kuris tikimybė siekia 68-82 procentus. Karo pabėgėliai išgyvena daug įtemptų situacijų, rizikuodami savo gyvybėmis bėga nuo karo, smurto, terorizmo, politinio persekiojimo ir skurdo. Neišspręstos emocinės problemos sukelia savižudybes, alkoholizmą, kitas priklausomybes, todėl jiems itin sunku ar net neįmanoma integruotis į visuomenę ir darbo rinką. Moterims, vaikams ir neįgaliesiems taip pat gresia didžiausias pavojus tapti prekybos žmonėmis aukomis, todėl jie turi būti informuojami, konsultuojami, mokomi, jiems turi būti suteikiama psichologinė pagalba. VšĮ „Socialinis architektas“ specialistai ir ekspertai savo žiniomis ir kompetencijomis atsakingai prisidės sprendžiant pabėgėlių emocines psichologines krizes.

Projekto metu susijungusios į vieną tinklą 3 organizacijos sudaro Ukrainos karo pabėgėlių reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką ir visuomenę modulį. Lietuvos Profesinių Sąjungų Aljansas dirbs atstovaudamas Ukrainos karo pabėgėliams darbo rinkoje (spręs situacijas dėl pažeidimų darbo rinkoje), partneris KOPŽI teiks individualias konsultacijas ir grupinius mokymus išnaudojamiems ar galimai išnaudojamiems Ukrainos karo pabėgėliams, atlikdami poreikių vertinimą, nustatydami asmens stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertindami rizikas aplinkoje, rengdami asmeninius pagalbos planus. Partneris „Socialinis architektas“ padės Ukrainos karo pabėgėliams atsigauti, teikdamas motyvacines ir integracijos paslaugas (mokymus ir konsultacijas), ugdydamas pažeidžiamiausias grupes, taip pat padėdamas suvaldyti streso padarinius (įvairios priklausomybės, stresas, nerimas).

Projekto trukmė 2023.10.02 – 2024.10.31.

Projektą remia Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada / U.S. Embassy Vilnius

Paramos suma yra $174,400.00 USD

2023 m. Gruodžio 15 d. Lietuvos profesinių sąjungų aljansas (LPSA), kartu su  partneriais Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru (KOPŽI) ir VšĮ ,,Socialinis architektas“ suorganizavo neeilinę konferenciją LR Seime, kurios tikslas aptarti Ukrainos pabėgėlių integraciją į Lietuvos darbo rinką ir visuomenę, bei užkirsti kelią prekybai žmonėmis.

Seimo narys Tomas Tomilinas pasveikinimo kalboje akcentavo, kad ,,pirmiausia turime padėti patiems silpniausiems ir tik tada padėti sau“. Jis dėkojo konferencijoje dalyvaujantiems JAV ambasados atstovams ir už profsąjungos iniciatyvą padėti ukrainiečiams.  LPSA pirmininkas Audrius Cuzanauskas akcentavo problemas, su kuriomis susiduria į Lietuvą bėgę nuo karo ukrainiečiai: tai nelegalus darbas, sveikatos draudimo problemos, sveikatos netekimo ir pensijinio amžiaus kompensacijų nebuvimas, neteisėtas sąskaitų areštavimas dalyvaujant darbdaviams, bei prekyba žmonėmis. Jis nebijojo ironizuoti situacijos dėl prasto prieinamumo informacijos, kai kurių institucijų (SODROS, Darbo ginčų komisijų ir kt.) paviršutiniško darbo. JAV ambasados Lietuvoje Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovė Emily Hicks džiaugėsi, kad tiek daug dalyvių susirinko į organizuojamą konferenciją aptarti labai svarbias problemas ir už pastangas padėti kariaujančiai Ukrainai.  Ukrainos ambasados Lietuvoje misijos vadovo pavaduotojas/patarėjas politikos reikalams Viktor Hamotskyi susirinkusius vadino draugais ir dėkojo už nuoširdų rūpestį bei pagalbą ukrainiečiams. ,,Jūs mums sugrąžinote saugumo jausmą ir besišypsantis vaikas lankantis mokyklą Lietuvoje yra Jūsų nuopelnas“ – pabrėžė Ukrainos atstovas.

Nuotraukoje iš dešinės LPSA pirmininkas Audrius Cuzanauskas, Seimo narys Tomas Tomilinas, JAV ambasados Lietuvoje Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovė Emily Hicks ir Ukrainos ambasados Lietuvoje misijos vadovo pavaduotojas/patarėjas politikos reikalams Viktor Hamotskyi

VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ vadovė Ramunė Mereckienė ragino atkreipti dėmesį į pabėgėlių ukrainiečių psichologinę, psichinę, moralinę situaciją, nes karo pabėgėliai turi daug psichologinių problemų, tokių kaip potrauminio streso sutrikimai ir kt. Ji priminė, kad karo pabėgėliai išgyvena daug įtemptų situacijų, rizikuodami savo gyvybėmis bėga nuo karo, smurto, terorizmo, politinio persekiojimo ir skurdo.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Valstybinės darbo apsaugos, Užimtumo tarnybos, Vytauto didžiojo universiteto, JT pabėgėlių agentūros (UNHCR), Ukrainiečių integracijos centro ,,MALVA“, Pabėgėlių agentūros ir kitų organizacijų atstovai.  Migracijos atstovė Edita Petkūnė informavo, kad nuo karo pradžios ,,Migris“ sistemoje registruota apie 83 tūkst. Ukrainos piliečių. Dalis jų jau grįžę atgal į savo šalį. Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Sinkevičė patikslino, kad dabar dirba beveik 45 tūkst. ukrainiečių. VDI vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Dalius Čeponas apgailestavo, kad daugiausia nelegaliai dirbančių ukrainiečių užfiksuota transporto sektoriuje. ,,Deja, atlikto tyrimo metu išaiškėjo, kad jie nepasitiki institucijomis, tarp jų ir Valstybine darbo inspekcija“ – dalinosi D. Čeponas. Jis mano, kad tai greičiausiai yra jų valstybės palikimas.

 

Nuotraukoje iš dešinės VšĮ ,,Socialinis architektas“ Ramunė Mereckienė, . Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Sinkevičė, VDI vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Dalius Čeponas

Diskutuoti atvyko ir viešnios iš Ukrainos. Tai su LPSA jau seniai bendradarbiavimą palaikančios Ukrainos socialinės politikos ministerijos viceministrė (2016–2019) Nataliya Fedorovych bei Ukrainos ombudsmeno tarnybos departamento direktorė (2020–2022) Valentyna Osadcha. Moterys jautriai pasakojo apie žmogaus teisių problemas, su kuriomis ukrainiečiai susidurdavo iki karo ir dabar, apie neteisybę, praradimus, skausmą, kurį patiria ukrainiečiai. Jos neigiamai reagavo į tai, kad Lietuvos darbdaviai, priėmę į darbą pabėgėlius iš Ukrainos, juos išnaudoja taip pamindami jų orumą. ,Jei jums nepatinka tokie darbuotojai kaip ukrainiečiai, tai nepriimkite jų į darbo rinką“ – rėžė N. Fedorovych. Atstovės dėkojo už jų valstybės palaikymą kare, pagalbą ir ragino ,,būti pasiruošusiems karui, nes niekada nežinome ką sugalvos gobšus kaimynas“.

Nuotraukoje iš dešinės Ukrainos ombudsmeno tarnybos departamento direktorė (2020–2022) Valentyna Osadcha ir Ukrainos socialinės politikos ministerijos viceministrė (2016–2019) Nataliya Fedorovych

Ekonomistas Sigitas Besagirskas dalinosi žiniomis apie darbo rinką, kokia ji buvo iki karo Ukrainoje: ,,Korupcija tada buvo labai didelė, o Rusijos invazijos buvo visur…“ ,,Dabar ukrainiečiais labai džiaugiasi transporto įmonės. Gal kažkiek skiriasi šių pabėgėlių darbo kultūra, jie ne tokie tvarkingi kaip lietuviai. Kalba rusiškai, ne lojalūs, nežino kiek čia dirbs, o tai ne visiems verslininkams tinka ir patinka“ – dalinosi S. Besagirskas.

Vytauto Didžiojo universiteto Viešojo administravimo katedros docentas dr. Remigijus Civinskas pristatė VšĮ ‚Socialinis architektas“ užsakytą tyrimą apie Ukrainiečių integraciją Lietuvoje. Ukrainiečiai susiduria su tokiomis problemos kaip diskriminacija darbo vietoje (jie laikomi pigia darbo jėga), lietuvių kalbos nemokėjimu arba nekokybišku jos mokymu, kompetencijų kėlimu. Docentas rekomendavo tą integraciją didinti, pasirūpinti jų šeimomis, nes gali būti, kad dalis liks Lietuvoje ir čia kurs pridėtinę vertę.

JT pabėgėlių agentūros (UNHCR) atstovė Lietuvoje Renata Kuleš ragino išskirti dvi ukrainiečių grupes: migrantus ir pabėgėlius. Nes, anot jos migrantai bet kada gali grįžti į savo šalį, o pabėgėliai – ne. ,,Per dieną į Lietuvą atvyksta po 35 ukrainiečius. Dabar jau mūsų šalyje yra apie 17 tūkst. vaikų” – dalinosi informacija agentūros atstovė. Anot jos, daugiausia pabėgėlių atvyko iš Chersono ir Donetsko. R. Kuleš pasidžiaugė regionais, kurie itint draugiškai priima ukrainiečius. Ypač gyrė Kauno rajono, Ežerėlio bendruomenę.

Projekto partnerės Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė atvėrė žaizdas to, apie ką nekalbame – prekybą žmonėmis, ukrainiečių moterų seksualinį išnaudojimą. Labai jautrus pasakojimas apie palūžusias moteris privertė susiraukti ne vieną. Ji ragino mažiau girtis, o dažniau atmerkti akis. ,,Pasidomėkime kodėl ukrainiečiai pralaimi darbo ginčus, išgirskime kodėl ukrainietės moterys išnaudojamos seksualiai ir kas tai organizuoja“ – davė pasiūlymą KOPŽI vadovė.

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI) vadovė Kristina

Konferencija suorganizuota Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso kartu su partneriais – VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, VšĮ „Socialinis architektas“ – įgyvendinant JAV valstybės departamento (U.S. Department of State) remiamą projektą „Strateginė partnerystė: nuo pabėgėlio iki darbuotojo“ (angl. Strategic Partnership ‘From Refugee to Employee’) (Nr. SLH50023GR0016).