Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose
  • 2020 December 14

VšĮ „Socialinis architektas“ įgyvendino projektą  „Partnerių
tarptautinėms MTEPI  iniciatyvoms, skirtų socialinių inovacijų technologinių
sprendimų, produktų ir paslaugų kūrimui, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę
INOCONNECT, projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0106.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto tikslas buvo plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose
renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizavo Europos įmonių tinklas (EĮT).
VšĮ „Socialinis architektas“ kuria inovatyvias socialines ir kultūrines veiklas visuomenei,
skatinančias inovatyvių socialinių produktų, paslaugų ir technologijų vartojimą bei diegimą.
Įstaiga tiria ir kuria ne tik netechnologines inovacijas, bet ir naujas technologijas, kurios
užtikrina lankstesnį socialinių produktų ir procesų pasiekiamumą ir jų naudojimo
efektyvumą. Ypatingą dėmesį įstaiga skiria socialinių paslaugų teikimo technologinių sistemų
bei modelių tyrimui ir kūrimui, kurie būtų pritaikyti negalią turintiems asmenims ar vyresnio
amžiaus grupei priskiriamiems asmenims. Taip siekiama užtikrinti socialinių, sveikatos
priežiūros ir kitų visuomeninių paslaugų ir produktų pasiekiamumą naudojant inovacijas ir
technologijas. Taipogi savo pavyzdžiu ir patirtimi VšĮ „Socialinis architektas“ siekia skatinti
novatoriškų įmonių ir socialinio verslo kūrimąsi ir augimą.
Nuo projekto pradžios 2020 m. Birželio iki jo pabaigos 2022 metų gegužę, VšĮ „Socialinis
architektas“ darbuotojai dalyvavo 9 tarptautiniuose renginiuose, kuriuose užmezgė
partnerystę su tarptautiniais partneriais mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
veiklai vystyti :
1. 2020 m. Birželio 11-15 d. „Išvykstamoji įmonių misija į parodą “House I 2020“ Ryga,
Latvija.
2. 2020 m. Rugsėjo 2-5 d. „Išvykstamoji Lietuvos įmonių misija į Rygos technikos
universitetą“ Ryga, Latvija.
3. 2021 m. Rugpjūčio 23-24 d. “Daugiasektorinė įmonių misija į Latvijos technologijų
centrą” Ryga, Latvija
4. 2021 m. Rugsėjo 6-7 d. “Lietuvos įmonių misija į Lenkijos mokslo ir technologijų
parką” Olštynas, Lenkija.
5. 2021 m. Rugsėjo 24 – 26 d. “GAME WAVE FESTIVAL 2021”, Jūrmala, Latvija.
6. 2021 m. Spalio 21-22 d. „V pasienio verslo forumas „Nauja realybė – nauji iššūkiai“

Suvalkai, Lenkija.
7. 2022 m. Kovo 24-27 d. “Daugiasektorinė įmonių misija į Latviją” Ryga, Latvija
8. 2022 m. Gegužės 10-11 d. “GREEN TECH DAYS 2022” Viena, Austrija (nuotoliniu
būdu).
9. 2022 m. Gegužės 19-21 d. “Daugiasektorinė įmonių misija į Rygą” aplankant parodą
TechIndustry 2022, Ryga, Latvija.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.