Projektas „Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas stiprinant socialinę apsaugą ir kovą su nelegaliu darbu Lietuvos transporto sektoriuje” Nr. 2020/530717

Projektas „Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas stiprinant socialinę apsaugą ir kovą su nelegaliu darbu Lietuvos transporto sektoriuje” Nr. 2020/530717
  • 2021 December 14

VšĮ „Socialinis architektas“ vykdo Norvegijos 2014–2021 m. Finansinio mechanizmo programos “Socialinis dialogas – orus darbas” (EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014‐2021 programm Norway Grants 2014-2021 “Social Dialogue – Decent Work’) projektą „Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas stiprinant socialinę apsaugą ir kovą su nelegaliu darbu Lietuvos transporto sektoriuje” sutarties Nr. 2020/530717.

Pačios programos tikslas – sustiprintas trišalis darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų ir valdžios institucijų bendradarbiavimas, skatinant oraus darbo principus. Programa taip pat siekia plėtoti ilgalaikį dvišalį Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą skatindama bendradarbiavimą, pvz. dėl darbo įstatymų vykdymo ir kovos su nusikaltimais, susijusiais su darbu. Norvegija turi tvirtas trišalių konsultacijų tradicijas, todėl Norvegijos partneriai projekto metu dalinsis gerąja patirtimi ir su Lietuvos projekto partneriais.

Šio projekto tikslas:
1) perimti Norvegijos patirtį, susijusią su sąžiningomis ir oriomis darbo sąlygomis, kad būtų galima sėkmingiau įgyvendinti oraus darbo darbotvarkę Lietuvos transporto sektoriuje;
2) sukurti valstybinių institucijų ir privataus sektoriaus suinteresuotų subjektų, dirbančių socialinio dialogo srityje, bendradarbiavimo tinklą.

Projekte dalyvaujančios organizacijos:
• VšĮ „Socialinis architektas“
• Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga
• Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
• Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija
• Norvegijos valstybinė darbo inspekcija
• Norvegijos profesinė sąjunga
• Lietuvos transporto saugos administracija

VšĮ „Socialinis architektas“ veda mokymus valstybinės darbo inspekcijos darbuotojams: