VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ ĮSITVIRTINA INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE

VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ ĮSITVIRTINA INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE
  • 2023 10 rugsėjo

VšĮ „Socialinis architektas“ – įstaiga, teikianti paslaugas visuomenei, skatinančias inovatyvių socialinių produktų-paslaugų-technologijų tyrimą, kūrimą, diegimą ir vartojimą, organizacija tiria, kuria, diegia ir populiarina ne tik netechnologines, socialines inovacijas, bet ir naujas technologijas, kurios užtikrina lankstesnį produktų ir procesų pasiekiamumą ir jų naudojimo efektyvumą, prisideda prie mažiau galimybių turinčių asmenų gyvenimo kokybės gerinimo. Siekdamas, kad visuomenė koncentruotųsi į inovacijas socialinei naudai, 2023 metais VšĮ „Socialinis architektas“ įgyvendino projektą „SOCIALINIO VERSLO INOVACIJA-SOCIALINIAI KOOPERATYVAI“ Nr. IJPA05055. Projekto tikslas  – užtikrinti jaunimui aktualios socialinės inovacijos „Socialiniai kooperatyvai“, įtraukiančios mažiau galimybių turintį jaunimą į aktyvų visuomeninį gyvenimą, savanorystę, darbo rinką.

Projekto metu organizuotas 3 -jų mokymų ciklas „Socialiniai kooperatyvai- nauda jaunimui“ 16-29 metų amžiaus tikslinės grupės nariams. Mokymuose dalyvavo virš 30 jaunų asmenų, taip pat projekto metu parengta „Socialinių kooperatyvų kūrimo Lietuvoje metodika“ su rekomendacijomis ir praktiniais patarimais kaip steigti ir vystyti socialinius kooperatyvus Lietuvoje. Metodika skatina inovatyvaus socialinio verslo modelio tinkamo jauniems asmenims diegimą Lietuvoje.  2023 metų projektas užtikrina ir tęsia 2022 metais pradėta diegti bei populiarinti Lietuvos jaunimo tarpe naują ir perspektyvią inovatyvaus socialinio verslo formą. Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidėjo ir projekto partneriai Baltijos regiono romių asociacija, Socialinių inovacijų asociacija, Lietuvos inovacijų centras, Dirbančių neįgaliųjų asociacija. Vienas iš strateginių projekto tikslų yra paskatinti Lietuvos jaunimą domėtis inovacijomis bei socialinių kooperatyvų steigimo potencialu.  Projekto tikslinę grupę sudarė daugiau nei 30 (16-29 m.) jaunų asmenų, kurie turi mažiau galimybių, yra tautinių mažumų, neįgaliųjų bendruomenės atstovai. Projektą remia Jaunimo reikalų agentūra, kuri suteikė projektui 12.000 eurų paramą.