VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ ĮSITVIRTINA INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE

VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ ĮSITVIRTINA INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE
  • 2023 September 10

VšĮ „Socialinis architektas“ – įstaiga, teikianti paslaugas visuomenei, skatinančias inovatyvių socialinių produktų-paslaugų-technologijų tyrimą, kūrimą, diegimą ir vartojimą, organizacija tiria, kuria, diegia ir populiarina ne tik netechnologines, socialines inovacijas, bet ir naujas technologijas, kurios užtikrina lankstesnį produktų ir procesų pasiekiamumą ir jų naudojimo efektyvumą, prisideda prie mažiau galimybių turinčių asmenų gyvenimo kokybės gerinimo. Siekdamas, kad visuomenė koncentruotųsi į inovacijas socialinei naudai, 2023 metais VšĮ „Socialinis architektas“ įgyvendino projektą „SOCIALINIO VERSLO INOVACIJA-SOCIALINIAI KOOPERATYVAI“ Nr. IJPA05055.

Projekto tikslas  – užtikrinti jaunimui aktualios socialinės inovacijos „Socialiniai kooperatyvai“, įtraukiančios mažiau galimybių turintį jaunimą į aktyvų visuomeninį gyvenimą, savanorystę, darbo rinką.

Projekto uždaviniai:

*Parengti (step by step veiksmų /algoritmų) metodiką ‘Socialinių kooperatyvų” kūrimas ir vystymas Lietuvoje

* Suteikti žinių ir kompetencijų apie socialinę inovaciją “Socialiniai kooperatyvai” tikslinės grupės nariams bei motyvuoti juos būti aktyviais socialinių inovacijų vystytojais ir aktyvesne pilietinės visuomenės dalimi.

* Viešinti projektą ir rezultatus, populiarinti Socialinių kooperatyvų kūrimą Lietuvoje, įgalinti ir įveiklinti mažiau galimybių turintį jaunimą.

Vykdymo eiga ir rezultatai:

*Projekto metu parengta „Socialinių kooperatyvų kūrimo Lietuvoje metodika“, kuri apima  rekomendacijas ir praktinius patarimus kaip steigti ir vystyti socialinius kooperatyvus Lietuvoje, atsižvelgiant į Lietuvos teisinę, ekonominę ir socialinę aplinką. Metodika skatina inovatyvaus socialinio verslo modelio tinkamo jauniems asmenims diegimą Lietuvoje.  2023 metų projektas užtikrina ir tęsia 2022 metais pradėta diegti bei populiarinti Lietuvos jaunimo tarpe naują ir perspektyvią inovatyvaus socialinio verslo formą „Socialiniai kooperatyvai“.

*Projekto metu organizuotas 3 -jų mokymų ciklas „Socialiniai kooperatyvai- nauda jaunimui“ 16-29 metų amžiaus tikslinės grupės nariams, kurie turi mažiau galimybių, yra tautinių mažumų, neįgaliųjų bendruomenės atstovai, kuriuos į mokymus subūrė projekto partneriai Baltijos regiono romių asociacija ir Dirbančių neįgaliųjų asociacija. Mokymų ciklo turinys orientuotas į metodikos „Socialinių kooperatyvų kūrimo Lietuvoje metodika“ pristatymą, analizę, aptariant iššūkius, potencialą ir rekomendacijas dėl tokio tipo socialinio  verslo kaip „Socialiniai kooperatyvai“ steigimo ir vystymo galimybių jaunimo tarpe. Mokymų ciklą vedė Lietuvos Inovacijų Centro lektorė Daiva Bičkauskė.

Mokymų ciklas vyko Lietuvos Inovacijų Centre, Vilniuje:

1)2023 m. gegužės 8 d. „Inovatyvus socialinio verslo modelis „Socialiniai kooperatyvai“ nauda jaunimui“

2)2023 m. gegužės 9 d. „Socialinių kooperatyvų“ Lietuvoje steigimas“

3)2023 m. rugsėjo 8 d. „Socialinių kooperatyvų“ veikla socialinių paslaugų srityje“.

Mokymų metu tikslinės grupės nariams suteiktos žinios ir kompetencijos apie socialinę inovaciją “Socialiniai kooperatyvai”, jos diegimo, steigimo ir vystymo potencialą Lietuvoje.

Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidėjo ir projekto partneriai Baltijos regiono romių asociacija, Dirbančių neįgaliųjų asociacija, taip pat Lietuvos inovacijų centras, todėl pasiektas vienas iš strateginių projekto rezultatų – supažindinti su socialinio verslo inovacija „Socialiniai kooperatyvai“ 30 mažiau galimybių turinčių jaunų asmenų, kurie paskatinti kur kas labiau domėtis socialinio verslo inovacijomis bei socialinių kooperatyvų steigimo potencialu Lietuvoje.

Projektą parėmė Jaunimo reikalų agentūra, kuri suteikė projektui 12.000 eurų paramą, kuri buvo panaudota užtikrinti jaunimui aktualios socialinės inovacijos „Socialiniai kooperatyvai“, įtraukiančios mažiau galimybių turintį jaunimą į aktyvų visuomeninį gyvenimą ir darbo rinką, diegimą ir populiarinimą Lietuvoje.