Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje, plėtra ir indėlis į ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje

Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje, plėtra ir indėlis į ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje
  • 2019 May 17

Sutarties numeris VS/2018/0011
Projektas įgyvendinamas su Europos Sąjungos finansine parama.

VšĮ ” Socialinis Architektas ” kartu su Lietuvos Pramonininkų Konfederacija (LPK), Lietuvos Profesinių Sąjungų Aljansu (LPSA), Europos universitetu Viadrina (EUV) bei Bulgarijos Profesine Sąjunga Podkrepa kartu įgyvendina projektą „Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje, plėtra ir indėlis į ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje“ projekto sutarties Nr. VS/2018/0011 finansuojamą Europos Komisijos, taip pat projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis.

Darbuotojų įsitraukimas į verslą nėra atsitiktinis, pasaulinė praktika rodo, kad įmonės, kurių darbuotojai aktyviau dalyvauja su įmonės veikla bei sprendimų priėmimu susijusiose veiklose, yra pelningesnės. Įmonių skaičius, siūlančių su darbuotojų įtraukimu susijusias schemas, lėtai, bet per pastaruosius keletą metų išaugo ES. šalyse. Europos ekonomikos socialinis komitetas taip pat pabrėžė darbuotojų dalyvavimo potencialą savo 2010 m. nuomonėje (SOC371), kurioje šis klausimas buvo susietas su strategija „Europa 2020“, jame pažymėta , kad „Darbuotojų įtraukimas gali padėti verslui Europoje, ypač mažoms bei vidutinėms įmonėms, pagerinti savo veiklą , padidinti konkurencingumą bei darbuotojų lojalumą įmonei , taip pat užtikrinti darbuotojų tapatybę su įmone .

Pagrindinis projekto VS/2018/0011 tikslas, skirtas vystyti ir plėtoti pirmojo projekto metu VS /2016/0279 sukurtą ekspertų tinklą, susijusį su darbuotojų finansinio dalyvavimo įmonės veikloje skatinimu bei darbuotojų dalyvavimo mechanizmų įmonėse kūrimu. Šio projekto metu ne tik Lietuvos darbdavių, profesinių sąjungų ir NVO atstovai perims praktines žinias iš Vokietijos partnerio Europos universitetas Viadrina kokius darbuotojų įsitraukimo į įmonės veiklą mechanizmus ir schemas geriausiai taikyti įmonėse bei nuo ko pradėti šią veiklą ir jos populiarinimą, bet ir perduos savo jau turimą patirtį naujajam parneriui Bulgarijos nacionalinei profesinei sąjungai Podkrepa bei įtrauks Bulgarijos partnerį į sukurto ekspertų tinklo veiklas.

Projekto trukmė 24 mėn. nuo: 2017 m. gruodžio 30 d. iki 2019 m. gruodžio 30 d.