Vykdomi projektai

Praktinis darbuotojų dalyvavimas – praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje

Sutarties numeris VS/2019/0059 Projektas įgyvendinamas su Europos Sąjungos finansine parama. Darbuotojų finansinis dalyvavimas – galimybė verslui, darbuotojams ir apskritai visai visuomenei plačiau ir veiksmingiau dalyvauti sėkmingame vis didėjančios ekonominės veiklos procese. Todėl VšĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ įgyvendindama iš dalies Europos Sąjungos finansuojamą projektą „PRAKTINIS DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS - praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje“ Nr. VS/2019/0059 siekiageriau informuoti profesinės sąjungos narius, darbdavius ir platesnę visuomenę, kad palengvinti įvairiais lygmenimis taikyti darbuotojų finansinį dalyvavimą Lietuvoje (įmokos, akcijų nuosavybė, taupymo sistemos) ir taip skatintų Europos socialinę ir ekonominę sanglaudą. Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, darbuotojų finansinio dalyvavimo modeliai turi neprieštarauti įmonės lygiu padarytiems sprendimams…

Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę.

Sutarties numeris 08.3.2-ESFA-K-415-01-0191 Projekto vykdytojai: VšĮ "Socialinis Architektas" kartu su VšĮ „Socialinis veiksmas“. Projekto trukmė: 24-36 mėn. Projekto aprašymas: Lietuvoje dėl emigracijos ir neigiamos natūralios gyventojų kaitos mažėja bendras šalies gyventojų skaičius. Per pastaruosius 12 metų gyventojų šalyje sumažėjo 17,8 proc. Mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis. Senstanti visuomenė daro neigiamą poveikį socialinės apsaugos, sveikatos ir švietimo sistemų tvarumui, nes senėjant darbo jėgai mažėja galimybės šias sistemas išlaikyti, o vyresnio amžiaus asmenims teikiamų socialinių, sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų poreikis didėja. Europa 2020 strategija", kaip vieną iš tikslų, numato mažinti socialinę atskirtį ir kovoti su skurdu (final…

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Panevėžio regione „Negalia – ne profesija“.

Sutarties numeris: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0009 Projekto vykdytojai: VšĮ "Socialinis Architektas" kartu su Labdaros paramos fondu „Algojimas“. Projekto trukmė: 24-36 mėn. Projekto aprašymas: EUROSTATO duomenimis, Lietuvoje neįgaliesiems dažniau nei sveikiems žmonėms gresia socialinė atskirtis ir skurdas – šis skirtumas yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Neįgaliųjų ir juos prižiūrinčių/slaugančių skurdą galėtų sumažinti efektyvesnis jų įsitraukimas į darbo rinką. Lietuvos neįgaliųjų draugijos duomenimis šiuo metu bene sudėtingiausia susirasti darbą neįgaliems asmenims (nuo 16 metų). Skaičiai rodo, kad kartu su augančiu neįgalių vaikų skaičiumi šalyje auga ir paslaugų bei pagalbos poreikis reikalingas šeimoms, o 95 proc. atveju mamoms, kurios augina/slaugo neįgalius vaikus. Neįgalius vaikus auginančios mamos…

Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje, plėtra ir indėlis į ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje

Sutarties numeris VS/2018/0011 Projektas įgyvendinamas su Europos Sąjungos finansine parama. VšĮ " Socialinis Architektas " kartu su Lietuvos Pramonininkų Konfederacija (LPK), Lietuvos Profesinių Sąjungų Aljansu (LPSA), Europos universitetu Viadrina (EUV) bei Bulgarijos Profesine Sąjunga Podkrepa kartu įgyvendina projektą „Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje, plėtra ir indėlis į ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje“ projekto sutarties Nr. VS/2018/0011 finansuojamą Europos Komisijos, taip pat projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis. Darbuotojų įsitraukimas į verslą nėra atsitiktinis, pasaulinė praktika rodo, kad įmonės, kurių darbuotojai aktyviau dalyvauja su įmonės veikla bei sprendimų priėmimu susijusiose veiklose, yra pelningesnės.…

  • 1
  • 2