Praktinis darbuotojų dalyvavimas – praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje

Praktinis darbuotojų dalyvavimas – praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje
  • 2019 May 17

Sutarties numeris VS/2019/0059
Projektas įgyvendinamas su Europos Sąjungos finansine parama.

Darbuotojų finansinis dalyvavimas – galimybė verslui, darbuotojams ir apskritai visai visuomenei plačiau ir veiksmingiau dalyvauti sėkmingame vis didėjančios ekonominės veiklos procese. Todėl VšĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ įgyvendindama iš dalies Europos Sąjungos finansuojamą projektą „PRAKTINIS DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS – praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje“ Nr. VS/2019/0059 siekiageriau informuoti profesinės sąjungos narius, darbdavius ir platesnę visuomenę, kad palengvinti įvairiais lygmenimis taikyti darbuotojų finansinį dalyvavimą Lietuvoje (įmokos, akcijų nuosavybė, taupymo sistemos) ir taip skatintų Europos socialinę ir ekonominę sanglaudą. Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, darbuotojų finansinio dalyvavimo modeliai turi neprieštarauti įmonės lygiu padarytiems sprendimams ir ginti darbuotojų teises. Darbuotojų finansinio dalyvavimo taikymas turi būti savanoriškas. Jis turi ne pakeisti esamas atlyginimo sistemas, bet papildyti jas ir netrukdyti tiesiogine prasme derybų dėl darbo užmokesčio. Jis turi būti suprantamas darbuotojams ir papildyti kitas darbuotojų dalyvavimo formas. Darbuotojų finansinis dalyvavimas neturėtų priklausyti nuo pensijų sistemoms, tačiau galėtų būti asmeninio papildomo pensijų draudimo dalis.

Tikimasi, kad darbuotojų finansinis dalyvavimas:

  • padidins vietos perkamąją galią, kuri savo ruožtu padidins įmonių sėkmingos veiklos galimybes duotajame regione
  • kaip gero įmonių valdymo aukštos kokybės sudėtinė dalis padės padidinti pajamas dalijantis įmonės sėkme,
  • kaip turto kūrimo proceso dalis, padidins motyvaciją ir tokiu būdu darbuotojai labiau tapatinsis su įmone ir sumažės darbuotojų kaita.

Būtent dėl šių galimybių VšĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“  parengė šį projektą ir įgyvendinta jį partnerio teisėmis. Projektastaip pat sukuria Lietuvos-Vokietijos tarptautinę partnerystę, kurios metu Lietuva perims praktinę Vokietijos patirtį iš UAB „HOLTMANN“, kurioje jau daugelį metų taikomos darbuotojų finansinio dalyvavimo įmonės valdyme schemos.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus parengta praktinio mokymo programa,padėsianti pritaikyti Vokietijosgerąją  patirtį  skatinti irt diegti finansinio darbuotojų dalyvavimo schemas Lietuvos įmonėse, pagal kurią bus apmokyti profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų narių mokymai taip pat bus atliktas Lietuvos įmonių vertimas dėl jų pasirengimo pradėti diegti  darbuotojų finansinio dalyvavimo schemas, , bus suorganizuotos  viešinimo kompanijos platesnei visuomenei skatinančios diegti finansinio darbuotojų dalyvavimo schemas Lietuvos įmonėse.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-02-08, pabaiga – 2020-12-31.

Projekto partneriai:
VšĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJA
VILNIAUS PRAMONĖS IR VERSLO ASOCIACIJA
GmbH „HOLTMANN“